ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗАЛЕЖНО ВІД ВАРІАНТУ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТУ

  • М. О. Колесник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра внутрішньої медицини №3
Ключові слова: хронічна серцева недостатність, функціональний стан, латентний залізодефіцит, залізодефіцитна анемія

Анотація

Серед коморбідних станів з хронічною серцевою недостатністю, залізодефіцит посідає особливе місце, оскільки на відміну від хронічного обструктивного захворювання легень і хронічних захворювань нирок є можлива його ефективна і безпечна корекція.  Поглиблене вивчення поєднання залізодефіциту із хронічною серцевою недостатністю також обумовлено надзвичайно високою поширеністю порушень обміну заліза серед пацієнтів із серцевою-судинною патологією. Крім того, відомо, що саме залізодефіцит при серцевій недостатності, незалежно від наявності анемічного синдрому, сприяє розвитку дисфункції скелетних м’язів, що і обумовлює зниження толерантності до фізичного навантаження та слугує незалежним фактором зниження працездатності, зниження якості життя і несприятливого прогнозу пацієнтів.  Однак, незважаючи на низку проведених досліджень, відомості стосовно фізичної здатності пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцію викиду лівого  шлуночка залежно від різних варіантів порушень обміну заліза недостатні.

Висновки. Пацієнти із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією лівого шлуночка та супутнім залізодефіцитом незалежно від наявності анемії характеризуються більшою частотою ІІІ функціонального класу за NYHA та нижчою толерантністю до фізичного навантаження. При чому функціональний та абсолютний залізодефіцит має однакове клінічне значення з точки зору функціональної здатності пацієнтів.

 

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, функціональний стан,  латентний залізодефіцит, залізодефіцитна анемія.

Опубліковано
2019-10-30
Розділ
Оригінальні дослідження