ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ХАРАКТЕРУ ДОБОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ АТ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ІІ СТАДІЇ МОЛОДОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

  • Т. П. Онищук ФПО ВНМУ
Ключові слова: гіпертонічна хвороба, добове моніторування

Анотація

У статті було визначено статеві та вікові відмінності характеру добової регуляції АТ у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) ІІ стадії молодого та середнього віку. Із цією метою проведено комплексне обстеження 160 хворих на ГХ ІІ стадії у незалежності від ступеню. Усі хворі були розподілені за віком: хворі молодого віку (чоловіки та жінки по (n=40) віком від 18-44 років) та середнього віку (чоловіки та жінки по (n=40) віком від 45-60 років). Середній вік та частка пацієнтів молодого та середнього віку достовірно не відрізнялась. Верифікацію діагнозу ГХ проводили на підставі чинних критеріїв. Усім обстежуваним було проведено добове моніторування АТ за допомогою апарата «АВРМ-04» Meditech (Угорщина).

Проведене обстеження показало, що у пацієнтів середнього віку реєстрували більш важчі порушення добової регуляції АТ та збільшення величини таких показників, як САТ доб.,САТ ден., Сер АТ доб., Сер АТ ден., ВСАТ доб. Та ВСАТ ніч згідно даних ДМАТ у порівнянні із пацієнтами молодого віку. Також у пацієнтів середнього віку визначали збільшення випадків реєстрації патологічного профілю “non-dipper”, визначених за динамікою САТ і ДАТ, і тенденцію до зменшення фізіологічного профілю “dipper”, визначених за динамікою САТ, передусім у осіб чоловічої статі.

У осіб чоловічої статі у незалежності від віку, порівнюючи із жінками, реєстрували більш важчі порушення добової регуляції АТ, що стосувалось таких показників, як: САТ ден, Сер АТ ден, ВСАТ доб, ВСАТ ден, ВДАТ доб і тенденція до зростання випадків з профілем “non-dipper” i “night-pakers”, визначених за динамікою САТ. Найбільш переконливі гендерні відмінності в характері добової регуляції АТ зберігались в пацієнтів середнього віку.

Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Розділ
Оригінальні дослідження