ЕПІДЕМІОЛОГІЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ

Ключові слова: епідеміологія, неврологічні захворювання, захворюваність, доросле населення, поширеність

Анотація

Проблема неврологічних захворювань є вкрай важливою: вони належать до найбільш розповсюджених захворювань ХХІ століття, і більшість із них призводить до довготривалих стійких неврологічних дефіцитів. Вивчення регіональної епідеміології неврологічної патології може сприяти оптимізації управління установами охорони здоров’я з даного питання та раціональному розподілу наявних та потенційних ресурсів. Метою нашого дослідження було вивчення та аналіз епідеміології неврологічних захворювань серед дорослого населення Закарпатської області у 2017 році у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Для отримання інформації щодо кількості випадків захворювань і демографічної обстановки нами було проаналізовано звіти (форма №12) установ охорони здоров'я МОЗ України, що надавали медичну допомогу дорослому населенню з неврологічною патологією в Закарпатської області в 2017 році, та статистичний бюлетень Головного управління статистики в Закарпатській області. На наступному етапі було підраховано загальну та первинну захворюваність на неврологічну патологію з визначенням питомої ваги останньої та наступним аналізом отриманих показників. Було визначено, що в Закарпатській області відмічається подібна до України тенденція загальної захворюваності на неврологічну патологію, але значення показників на Закарпатті у 2017 році були значно нижчими, ніж у країні загалом. Також було відмічено значні коливання значень показників в розрізі районів.

Опубліковано
2019-06-26
Розділ
Оригінальні дослідження