РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ІМУНОТРОПНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ СУПУТНЬОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ, ЗАСТОСОВУЮЧИ ПРЕПАРАТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

  • Н. О. Стасюк ІФНМУ
Ключові слова: генералізований пародонтит, ішемічна хвороба серця, пародонтальний статус, імунотропна терапія

Анотація

Резюме. Проведений аналіз літературних джерел вказує на те, що проблема взаємозв’язку «пародонтит-ІХС» розглядається неповно та часто односторонньо.

Обстеження хворих на стабільну ІХС із використанням коронароангіографії показало тісний зв'язок із високими середніми значеннями індексів ураження пародонта (ясенна рецесія, кровоточивість при зондуванні, величина кишень), що дозволило авторам зробити висновок про тісний зв'язок обох недуг.

Досить часто є проблематичним досягнення довготривалої, якісної ремісії захворювання: повного усунення клінічних ознак запалення в пародонті та тривалої стабілізації кісткової резорбції. Тому традиційний підхід до загального лікування ГП вимагає оптимізації. З огляду на вищесказане, метою нашої роботи було підвищити ефективність лікування ГП у хворих на ІХС шляхом застосування комплексної імунотропної терапії.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані цілі: вивчити вплив запропонованої імунотропної терапії ГП у хворих з ІХС на показники пародонтального статусу. Із метою виконання цілей було проведено методи обстеження: визначення індексів запалення в породонті РМА, кровоточивості РВІ, гігієни ІГ, глибини пародонтальних кишень (ПК), пародонтальний за Рамфьордом PDI.

Запропонована схема лікування включала традиційний підхід та додатково прийом всередину препарату «Імуно-тон», а також інстиляції в пародонтальні кишені екстемпорального гелю на основі фітоконцентрату «Джерело» та «Ентеросгелю».

Отримані результати вказують на те, що застосування запропонованої методики лікування виявляє достовірно вірогідно більш значущий вплив на перебіг ГП та покращення стану тканин пародонта, у порівнянні із традиційним підходом.

 

 

Опубліковано
2019-06-26
Розділ
Оригінальні дослідження