НУТРІЦІЙНА ПIДТРИМКА ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ

  • Л. М. Костюченко Московський клiничний науковий центр
  • Т. М. Кузьмiна Московський клінічний науковий центр ім. А.С.Логінова, вiддiл нутрицiологiї, м. Москва, Росія
  • О. А. Дубцова Московський клінічний науковий центр ім. А.С.Логінова, вiддiл нутрицiологiї, м. Москва, Росія
  • К. А. Микільська Московський клінічний науковий центр ім. А.С.Логінова, вiддiл нутрицiологiї, м. Москва, Росія
  • М. В. Костюченко Росiйський науково-дослiдницький медичний унiверситет, кафедра медицини катастроф, м. Москва, Росiя
  • А. Е. Личкова Московський клінічний науковий центр ім. А.С.Логінова, вiддiл нутрицiологiї, м. Москва, Росія
Ключові слова: Ключові слова: підшлункова залоза, онкопроцес, нутріційна підтримка

Анотація

Актуальність. Вiдомо, що нутрицiйна підтримка (НП) сприятливо впливає на результат хірургічного лікування і процеси відновлення після ХТ. Однак до теперішнього часу роль нутрицiолога не достатньо враховується.

Мета: оцінити роль нутрицiолога у міждисциплінарному підходi до лікування пацієнтів з пухлиною пiдшлункової залози (ПЗ), а також значення ад'ювантної нутриційної підтримки у структурі комбінованого лікування.

Матеріали і методи. 35 пацієнтів з внутрішньопротоковою аденокарцiномою (5 осіб з Т1N0M0, 7 – з Т2N0M0, 14 – з метастатичною пухлиною ПЗ Т3N0М1, 3 – з Т4N1M1 і 6 – з непідтвердженим по стадіях раком). Нутрицiйний ризик (НР) оцінювали за шкалою NRI, якість життя -SF-36 і ECOG, склад тіла – за допомогою бiоiмпедансного методу. Статистичний метод – Statistics 12.

Результати. При вивченні механізмів м'язового катаболізму, параметрів основного обміну і фазового кута відзначено, що у пацієнтів з високим НР знижувалися як худа (ХМТ), так і жирова маса тіла при підвищеному вмісті позаклітинної рідини. Після ад'ювантної НП у пацієнтів з Т1N0M0, T2N0M0 довго вдавалося зберігати ХМТ у межах фітнес-стандарту, що супроводжувалося позитивною динамікою біохімічних параметрів, тенденцією до нормалізації фазового кута. Якість життя при НП у всіх пацієнтів була вищою, а НР нижчою.

Висновоки. Якість життя забезпечується не тільки базовим оперативним лікуванням, але і своєчасним купіруванням метаболічних (у тому числі нутрицiйних) ускладнень онкопроцесу. При комбінованому лікуванні оперованої пухлини ПЗ роль хірурга-нутрицiолога є важливою, оскільки НП (включаючи детоксикаційне харчування) ефективна.

 

Опубліковано
2019-06-26
Розділ
Оригінальні дослідження