МИКРОПОЛЯРИЗАЦИЯ - ЭФФЕКТИВНЫЙ НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

  • Е. В. Яценко Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Ключові слова: транскраніальна мікрополяризація, органічні ураження головного мозку

Анотація

Органічні ураження головного мозку у дітей є однією з найбільш актуальних медико-соціальних проблем у сучасній педіатрії та неврології. До сих пір ведеться пошук ефективних методів корекції пошкоджених функцій ЦНС. Цей огляд присвячений сучасним поглядам на проблему органічних уражень головного мозку у дітей та аналізу можливості застосування неінвазивного методу нейростімуляції - мікрополяризації - у комплексному лікуванні дітей з органічними ураженнями головного мозку. Матеріалом для дослідження слугували сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові джерела з питань етіології і патогенезу органічних уражень головного мозку у дітей, а також власні клінічні спостереження з використанням методів електроенцелографії, транскраніальної доплерографії судин головного мозку на базі «Неврологічної клініки доктора Яценко», м. Київ. Результати сучасних досліджень розкривають ряд напрямків і можливостей для корекції і лікування органічних уражень головного мозку у дітей. Одним із перспективних і ефективних методів лікування може бути транскраніальна мікрополяризація. Результати наших досліджень свідчать про те, що комплексна терапія з використанням транскраніальної мікрополяризації позитивно впливає на показники мозкової гемодинаміки і покращує електроенцефалографічну картину у дітей з органічними ураженнями головного мозку. Отримані дані дають підстави стверджувати, що включення в комплексне лікування дітей з органічними ураженнями головного мозку методу транскраніальної мікрополяризаціі збільшує ефективність лікування і позитивно впливає на клінічний перебіг захворювання.

Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
1.
Яценко ЕВ. МИКРОПОЛЯРИЗАЦИЯ - ЭФФЕКТИВНЫЙ НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ ПРИ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ. Scientific and practical journal [інтернет]. 26, Червень 2019 [цит. за 20, Березень 2023];3(№ 2 (10):123 -127. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/318
Розділ
Оригінальні дослідження