ПОЄДНАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КУРСІ „ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ” НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  • Ю. Б. Боднарук ІФНМУ
Ключові слова: дитяча стоматологія, мультимедійні технології, інтерактивні форми навчання, метод кооперативних груп

Анотація

У статті висвітлена методика впровадження в педагогічний процес поєднання інтерактивного навчання методом кооперативних груп та мультимедійних технологій. З метою поліпшення засвоєння матеріалу та розвитку клінічного мислення у лікарів-інтернів 2-го року навчання за спеціальністю „Стоматологія” на курсі „Дитяча стоматологія” така методика використовується для проведення семінарського заняття, присвяченого вивченню захворювань слизової оболонки ротової порожнини, що триває 2 академічні години. Результати використання запропонованої педагогічної методики показали підвищення рівня володіння матеріалом та мотивації до вивчення або повторення матеріалу, тенденцію до формування вміння спілкуватися та працювати колективно, коректно формулювати запитання до колег чи робити їм зауваження, справедливо оцінювати пророблену роботу один одного, що своєю чергою сприяє підвищенню професійної майстерності через призму взаємодопомоги та підтримки. Отже, використання поєднання мультимедійних технологій та інтерактивного навчання методом кооперативних груп у процесі підготовки майбутнього висококваліфікованого лікаря-стоматолога є доцільним.

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження