MODERN PRINCIPLES OF THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF THE MASTER OF MEDICINE

  • О. V. Tymoshchuk Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: вищий медичний навчальний заклад, навчальний процес, самостійна робота студентів, гігієнічне мислення студентів, інтерактивні методи навчання, самостійна робота студентів, інноваційні методи навчання, дидактичні принципи, магістри медицини, кредитно-трансферна система.

Анотація

Для успішної професійної підготовки висококваліфікованих фахівців в нових соціально - економічних умовах на перший план виходить особистість студента, здатність його до самостійності прийняття рішень і доведення їх до виконання, тобто освіта стає особистісно-орієнтованою [1]. Сучасний лікар повинен бути компетентний не тільки в галузі своїх вузькопрофесійних завдань, але і чітко орієнтуватися в питаннях діагностики і лікування, основ доказової медицини, володіти інформацією по міждисциплінарних областях. Від якості медичної освіти залежатиме якість надання медичної допомоги в Україні в майбутньому і здоров’я нації в цілому.

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження