ФУЛЛЕРЕНИ. ЇХ РОЛЬ У СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ

  • А. В. Піжук ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • О. Я. Попадюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: фуллерени, нанотехнології, наномедицина.

Анотація

Останнє десятиліття характеризується значними здобутками в галузях нанотехнологій та наномедицини. Відкрита у 1985 році алотропна форма вуглецю, молекула фуллерена С60, є нанорозмірною, а особливості будови обумовлюють її унікальні фізико-хімічні властивості. Численні дослідження довели, що фуллерен (C60) і його похідні мають перспективу в застосуванні завдяки таким характеристикам, як специфічний захист від негативного впливу на ДНК, радіопротекторна дія, противірусні властивості, антиоксидантний і анти-амілоїдний вплив, пригнічення ангіогенезу, імуностимулюючі та протипухлинні ефекти, позитивний ефект на відновлення росту аксонів, використання для доставки генів. Враховуючи широкий спектр застосування у медицині, С60-фуллерен та його похідні потребують подальшого всебічного комплексного теоретичного та експериментального дослідження.

Опубліковано
2019-01-17
Розділ
Оригінальні дослідження