ЕФЕКТИВНІСТЬ БАЛОННОЇ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ У ДІТЕЙ З КЛАПАННИМ СТЕНОЗОМ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ЕХОКАРДІОГРАФІ-ЧНИМИ МЕТОДАМИ

  • К. К. Куркевич Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохі-рургії МОЗ України»
  • Н. М. Руденко Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохі-рургії МОЗ України»
  • О. Я. Царук Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра радіології та радіаційної медицини, м. Івано-Франківськ
  • В. М. Рижик Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра радіології та радіаційної медицини, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: клапанний стеноз легеневої артерії, ехокардіографія.

Анотація

У статті оцінюється можливість неінвазивної кількісної оцінки функції правого шлуночка (ПШ) у дітей з ізольованим стенозом легеневої артерії (СтЛА). Завдяки новому комплексному ехокардіографічному методу, що включає використання певних параметрів та формул для визначення фракції викиду (ФВ) ПШ та швидкісних показників тканинної імпульсної допплерографії (ТІД), оцінювалася в динаміці систолічна і діастолічна функція ПШ до та після проведення балонної рентгенендоваскулярної вальвулопластики (БРЕВ). Доведено, що у віддаленому періоді після БРЕВ (в середньому через 6 місяців) достовірно покращуються систолічна і діастолічна функції ПШ, які порушуються у дітей зі СтЛА на доопераційному етапі порівняно з контрольною групою.

Таким чином, наш комплексний ехокардіографічний метод може використовуватися для неінвазивної кількісної оцінки функції ПШ у дитячій кардіохірургії на до- та післяопераційному етапах.

 

Опубліковано
2019-01-17
Як цитувати
1.
Куркевич К, Руденко Н, Царук О, Рижик В. ЕФЕКТИВНІСТЬ БАЛОННОЇ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ У ДІТЕЙ З КЛАПАННИМ СТЕНОЗОМ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ЕХОКАРДІОГРАФІ-ЧНИМИ МЕТОДАМИ. Scientific and practical journal [інтернет]. 17Січ2019 [cited 8Сер2022];1(2):65 -69. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/251
Розділ
Оригінальні дослідження