ЗДАТНІСТЬ ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ВІДНОВЛЮВАТИ ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЕРИТРОМІЦИНУ ШКІРНИХ ІЗОЛЯТІВ СТАФІЛОКОКІВ З РИБОСОМАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ MLS-РЕЗИСТЕНТНОСТІ

  • О. І. Юрчишин ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра мікробіології, вірусології та імунології, м. Івано-Франківськ
  • Г. В. Руско ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра мікробіології, вірусології та імунології, м. Івано-Франківськ
  • Л. М. Куровець ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра мікробіології, вірусології та імунології, м. Івано-Франківськ
  • Р. В. Куцик ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра мікробіології, вірусології та імунології, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: рослинні екстракти, еритроміцин, MLS-резистентність, стафілококи, синергізм протимікробної дії.

Анотація

Методом серійних розведень в агарі визначено МБсК (мінімальна бактеріостатична концентрація) досліджуваних екстрактів та еритроміцину (ЕРИ), значення індексу фракційної інгібуючої концентрації (FICI) щодо 7-ми шкірних ізолятів S. aureus і S. epidermidis з індуцибельним фенотипом MLS-резистентності (макроліди, лінкозаміди та стрептограмін В), в основі якого лежить модифікація рибосомальної 23S-рРНК. Для виявлення антибіотикопотенціюючих властивостей рослинних екстрактів методом «титрувальної панелі» (сheckerboard titration) досліджено характер росту культур в присутності комбінацій рослинних екстрактів з ЕРИ в суббактеріостатичних концентраціях. Встановлено, що найбільшою прямою протимікробною активністю щодо тест-штамів володіє екстракт плодів вільхи сірої Alnus incana L. (МБсК – 40,625-162,5 мкг/мл), найменшу пряму протимікробну активність щодо тест-штамів проявив екстракт кореневищ герані лугової Geranium pratense L. (МБсК – 650-2600 мкг/мл). Синергічну взаємодію (у 100% штамів; середнє значення FICI 0,028 – 0,057; p<0,001) з ЕРИ проявили екстракти плодів вільхи сірої Alnus incana L. та кореневищ герані лугової Geranium pratense L. У присутності 1/4 МБсК ЕРИ спостерігалося 32-64-кратне зниження протимікробних концентрацій екстракту плодів вільхи сірої та 64-256-кратне зниження МБсК екстракту кореневищ герані лугової. Екстракти бруньок берези бородавчастої Betula verrucosa L. (середнє значення FICI 0,473±0,20), листків мучниці звичайної Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (середнє значення FICI 0,143±0,18) та тамарикcу галузистого Tamarix ramosissima Ledeb. (середнє значення FICI 0,189±0,29) показали синергічну взаємодію з ЕРИ щодо 71,4-85,7% штамів. Екстракт коренів родовика лікарського Sanguisorba officinalis L. продемонстрував відсутність взаємодії з ЕРИ щодо 42,8% штамів. Щодо 28,6% штамів зареєстровано адитивний і стосовно ще 28,6% – синергічний ефект (середнє значення FICI 0,812±0,52). Невзаємодіючий ефект з ЕРИ показали екстракти плодів біоти східної Biota orientalis (L.) Endl. (Platycladus orientalis (L.) Franco) та листків скумпії звичайної Cotinus coggygria Scop. (Rhus cotinus R.) щодо 100% штамів (середнє значення FICI 2,0±0,0).

Опубліковано
2019-01-17
Як цитувати
1.
Юрчишин О, Руско Г, Куровець Л, Куцик Р. ЗДАТНІСТЬ ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ВІДНОВЛЮВАТИ ЧУТЛИВІСТЬ ДО ЕРИТРОМІЦИНУ ШКІРНИХ ІЗОЛЯТІВ СТАФІЛОКОКІВ З РИБОСОМАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ MLS-РЕЗИСТЕНТНОСТІ. Scientific and practical journal [інтернет]. 17Січ2019 [cited 8Сер2022];1(2):45 -3. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/248
Розділ
Оригінальні дослідження