ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАЖКИХ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ ПЕР-ШОЇ П’ЯСТКОВОЇ КІСТКИ КИСТІ, ПОЄДНАНИХ З ДЕФЕКТОМ ТКАНИН

  • Т. М. Ковалишин ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • В. І. Гуцуляк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • В. І. Чужак Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: остеосинтез, поєднана травма, кисть.

Анотація

При важких відкритих переломах першої п’ясткової кістки, поєднаних з дефектом тканин, для отримання добрих результатів репозиції та фіксації кістки впродовж всього періоду загоєння ран м’яких тканин і попередження виникнення привідної контрактури І променя, слід використовувати конструкції апаратів для позавогнищевого черезкісткового остеосинтезу із нарізними стержнями, компонуючи їх з керованою протиопорою до другої п’ясткової кістки. Отримані результати клінічного застосування способу компонування підсистем обраного апарату зовнішньої фіксації для стабілізації відкритого уламкового перелому першої п’ясткової кістки свідчать про високу ефективність та хороший функціональний результат обраного остеосинтезу. Уважаємо використання черезкісткових стержнів з нарізкою оптимальними й найменш травматичними для забезпечення тривалої керованої опозиції першого пальця кисті.

Опубліковано
2019-01-17
Як цитувати
Розділ
Оригінальні дослідження