МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ БУДОВИ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИС-ТИТ НА ФОНІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

  • М. В. Пюрик ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: хронічний калькульозний холецистит, жовчний міхур, цукровий діабет.

Анотація

Згідно з сучасними міжнародними дослідженнями епітелій стінки жовчного міхура бере участь в утворенні компонентів жовчі. Захворювання жовчного міхура супроводжуються певними структурними змінами в його стінці. З метою вивчення патоморфологічних особливостей стінки жовчного міхура у хворих на хронічний калькульозний холецистит із супутнім цукровим діабетом провели морфологічне дослідження жовчних міхурів 44 хворих на хронічний калькульозний холецистит (І група) та 45 хворих на хронічний калькульозний холецистит з супутнім цукровим діабетом ІІ типу (ІІ група). Для патогістологічного дослідження фрагменти стінки жовчного міхура брали з дна, тіла та шийки.  Встановлено, що у хворих на ХКХ із супутнім ЦД достовірно частіше (у 33,3% хворих), порівняно з хворими на ХКХ (у 13,6% ), виявлялось тотальне ураження всього органу. При дослідженні ЖМ у хворих ІІ групи виявлено прояви запального процесу, вираженого склерозу, інфільтрацію слизової оболонки ксантомними клітинами, зменшення секреторної активності епітелію слизової оболонки, а також спостерігалась тенденція до зменшення у пацієнтів цієї групи розмірів ЖМ за рахунок склерозування. Для хворих І групи характерним було збільшення товщини стінки ЖМ за рахунок гіперплазії слизової та гіпертрофії м’язової оболонок. У досліджуваних нами хворих  ІІ групи частіше зустрічалися множинні конкременти, порівняно з даними пацієнтів І групи.

Опубліковано
2019-01-17
Розділ
Оригінальні дослідження