КОРЕКЦІЯ МЕТФОРМІНОМ ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ, ЩО ОТРИМУВАЛИ ТЕ-РАПІЮ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ

  • І. Р. Ромаш ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра психіатрії, нар-кології та медичної психології, м. Івано-Франківськ
  • М. І. Винник ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра психіатрії, нар-кології та медичної психології, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: вуглеводний обмін, параноїдна шизофренія, атипові нейролептики, метформін.

Анотація

Нашою метою було дослідити ранні клініко-параклінічні критерії  порушення вуглеводного обміну та розвитку супутнього метаболічного синдрому у пацієнтів із параноїдною шизофренією, які тривало приймали нейролептики та провести корекцію встановлених нами змін за допомогою метформіну гідрохлорид. У результаті проведених нами  досліджень  у 52%  усіх обстежених, виявили порушення вуглеводного обміну та призначили коригуючу терапію медичним препаратом із групи бігуанідів – метформіну гідрохлорид у дозі від 500 до 1000 мг/добу. В результаті проведених досліджень ми встановили, що у всіх групах обстежених пацієнтів виявлено позитивну динаміку вуглеводного обміну під впливом даного препарату. Достовірно вищим лікувальний вплив терапії порушень вуглеводого обміну метформіном виявився у пацієнтів, які отримували останню у комбінації із галоперидолом. Комбінація метформіну із рисперидоном і кветіапіном показала дещо нижчий клінічний ефект. Отриманий власний клінічний досвід дає підстави рекомендувати метформіну гідрохлорид в якості ередника для корекції порушення вуглеводного обміну у пацієнтів із параноїдною формою шизофренії у процесі лікування даної категорії хворих нейролептиками.

Опубліковано
2019-01-15
Розділ
Оригінальні дослідження