АРФА КОМБІ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕ-ТОМ 2 ТИПУ ТА ДИСЛІПІДЕМІЯМИ

  • М. В. Власенко Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця
  • Ю. О. Кривов’яз Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця
Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, дисліпідемії, Арфа комбі.

Анотація

У статті наведено дані щодо використання дієтичної добавки Арфа комбі у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та дисліпідемією. Усі пацієнти були розділені на 3 групи по 20 чоловік: 1-а група приймала дієтичну добавку Арфа комбі та статини; 2-а група – приймала лише Арфа комбі; 3-я група – приймала лише статини на фоні цукрознижувальної терапії. Усім пацієнтам у динаміці лікування визначали: глікемію натще, глікемію через 2 години, рівень загального холестерину та тригліцеридів. За результатами проведеного дослідження встановлено, що у хворих на ЦД 2 типу дієтична добавка Арфа комбі має достатні цукрознижувальні та ліпідознижувальні властивості, спостерігається достовірне зниження загального холестерину та тригліцеридів.

Опубліковано
2019-01-15
Розділ
Оригінальні дослідження