ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ ІЗ ГЕСТАЦІЙНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ

  • Є. А. Литвинець ДВНЗ ”Івано-Франківський національний медичний університет”, м. Івано-Франківськ
  • В. Є. Литвинець ДВНЗ ”Івано-Франківський національний медичний університет”, м. Івано-Франківськ
  • Я. В. Гоцуляк ДВНЗ ”Івано-Франківський національний медичний університет”, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: гестаційний пієлоне- фрит, лікування, антиоксидантний захист.

Анотація

Метою дослідження було вивчення ефективності та антиоксидантної активності препарату на основі сухого екстракту гібіскусу та депротеінізованого гемодеривату із крові телят при лікуванні хворих із гестаційним пієлонефритом. Нами проведене обстеження та лікування 70 вагітних із гестаційним пієлонефритом. В залежності від обраної схеми лікування хворі були поділені на дві групи. До складу першої групи (30 осіб) увійшли пацієнтки, які отримували традиційне лікування (відновлення порушеного пасажу сечі, антибіотик з групи цефалоспоринів ІІ або ІІІ покоління, та спазмолітик в середньотерапевтичних дозах). Основну групу склали хворі (40 осіб), яким у комплексне лікування був включений препарат на основі сухого екстракту гібіскусу та депротеінізованого гемодеривату із крові телят. Застосування традиційної терапії сприяло зниженню клініко-лабораторних проявів захворювання. Однак залишається високий рівень продуктів пероксидації ліпідів при зниженні антиоксидантного захисту, тобто є умови для подальшого прогресування та хронізації патологічного процесу після припинення лікування. Застосування у хворих основної групи препарату на основі сухого екстракту гібіскусу та депротеінізованого гемодеривату із крові телят сприяло як нормалізації клініко-лабораторних показників, так і зниженню процесів ПОЛ та відновленню активності АОСЗ. Активація ПОЛ на фоні зниженої активності АОСЗ відіграє важливу роль у процесі хронізації та прогресуванні гестаційного пієлонефриту. Застосування препарату на основі сухого екстракту гібіскусу та депротеінізованого гемодеривату із крові телят у комплексному лікуванні хворих на гестаційний пієлонефрит сприяє скороченню термінів нормалізації клініко-лабораторних показників завдяки відновленню взаєморівноваги між ПОЛ та АОСЗ.

Опубліковано
2019-01-13
Розділ
Оригінальні дослідження