ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РІЗНИХ МЕТОДІВ ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З КІСТОЗНО-ЗМІНЕНИМИ ВУЗЛАМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

  • В. І. Коломійцев ЛНМУ ім. Данила Галицького, професор кафедри хірургії №1
  • В. Н. Маріна ЛНМУ ім. Данила Галицького
  • О. В. Костюк Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр.
Ключові слова: щитоподібна залоза, кістозно-змінені вузли, лікування, якість життя

Анотація

Метою дослідження було порівняння віддалених результатів якості життя пацієнтів із кістозно-зміненими вузлами щитоподібної залози після застосування різних методів інтервенційного лікування.

Проведено ретроспективний аналіз 189 пацієнтів, які лікувалися з приводу солітарних кістозно-змінених вузлів ЩЗ у період від 2003 до 2012 років. Порівнювали результати лікування 3-х груп: склеротерапія етанолом – 63 пацієнти; традиційна гемітироїдектомія – 65; модифікована гемітироїдектомія – 59 хворих. Вивчалась частота виникнення ускладнень, а також за допомогою універсального опитувальника MOS SF-36 визначали параметри якості життя пацієнтів у терміни 3 місяці, 1 рік та 5 років після інтервенцій.

Проведення склеротерапії етанолом супроводжувалось меншою кількістю скарг та ускладнень у порівнянні з операційним лікуванням у всіх періодах спостереження, а також вищими параметрами якості життя в сегменті фізичного здоров’я, у порівнянні з  традиційною гемітироїдектомією. Модифікована гемітироїдектомія демонструвала схожі результати в ранні терміни (3 місяці), проте у віддалених термінах (1 та 5 років) були виявлені вищі показники фізичного здоров’я порівняно із традиційною операцією. У віддалені після хірургічного лікування терміни до 26% пацієнтів потребує замінної терапії гормонами щитоподібної залози, у той же час після склеротерапії – 4%.

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження