РОЛЬ КЛІТИННОГО ІМУННОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО БАКТЕРІАЛЬНО-ІМУННОГО ПАРОДОНТИТУ

  • А. Є. Демкович ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ Ук-раїни», кафедра ортопедичної стоматології, м. Тернопіль
Ключові слова: бактеріально-імунний пародонтит, імунна система, Т-лімфоцити, В- лімфоцити, запалення.

Анотація

У статті наведено результати досліджень показників клітинного імунного захисту, що визначали за відносною кількістю лімфоцитів з маркерами CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+ та імунорегуляторним індексом (CD4+/CD8+) в інтактних тварин і на 7-му добу розвитку експериментального бактеріально-імунного пародонтиту. Звертається увага на характерну зміну показників ланки клітинного імунітету на ранньому етапі розвитку експериментального пародонтиту. Зокрема, в період гострих проявів запальної реакції, на 7-му добу, відбувалося підвищення у крові відносної кількості CD8+, CD16+ клітин, а вміст CD3+, CD4+, CD19+ змінювався в протилежному напрямку, тобто зменшувався. При цьому імунорегуляторний індекс (CD4+/CD8+) як важливий показник імунологічної активності знижувався. Дослідивши функціональний стан клітинного імунного захисту у білих щурів із змодельованим бактеріально-імунним пародонтитом, було виявлено порушення функціонування Т-клітинної ланки імунної системи, про що свідчить зменшення відсоткового вмісту В- та Т-клітин за рахунок Т-хелперів, з підвищенням вмісту Т-кілерів у ранній період розвитку запальної реакції в пародонтальному комплексі.

Опубліковано
2018-12-29
Розділ
Оригінальні дослідження