ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ ІЗ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ, ОЖИРІННЯМ ТА ОЖИРІННЯМ У ПОЄДНАННІ З ЙОДОДЕФІЦИТОМ

  • І. З. Гложик Львівський державний університет фізичної культури, кафедра біохімії та гігієни, м. Львів
Ключові слова: мінеральні елементи, інсулінорезистент-ність, ожиріння, йододефіцит.

Анотація

У статті представлені результати дослідження вмісту мінеральних елементів у гепатоцитах щурів із інсулінорезистентністю (Ір), ожирінням (О) та ожирінням у поєднанні з йододефіцитом (О+Йд).

У тварин із Ір установлено зниження вмісту міді в печінці на 27,3% (р<0,05) щодо контролю. У групах тварин із О та О+Йд спостерігали збільшення вмісту даного мікроелемента порівняно з контролем на 27,4% (р<0,05) та 36,2% (р<0,05) відповідно. Уміст заліза у тварин усіх дослідних груп був вищий по відношенню до контролю на 34,2-38,4% (р<0,05). У гомогенаті печінки тварин із Ір вміст кальцію достовірно не відрізнявся від аналогічного показника у інтактних тварин та перевищив контрольні дані на 22,2% (р<0,05) у тварин із О, на 23,1% (р<0,05) – у щурів із О+Йд. Вміст магнію у тварин із Ір був менший порівняно з контролем на 19,3% (р<0,05). Така ж тенденція зберігалась у щурів із О та О+Йд (Вміст магнію менший на 27,2%, р<0,05 та на 28,1%, р<0,05 відповідно). Суттєвих коливань умісту цинку у тварин усіх дослідних груп не встановлено. Зокрема, уміст мікроелемента був нижчий порівняно з контролем у тварин із Ір, О, О+Йд на 10,0% (р<0,05), 18,4% (р<0,05) та 23,5% (р<0,05) відповідно. Вміст марганцю був нижчий порівняно з контролем у тварин із Ір на 13,6% (р<0,05), у групі з О - на 14,8% (р<0,05), у тварин із О+Йд - на 16,2% (р<0,05). Виявлено достовірне зниження концентрації хрому у гомогенатах печінки у тварин із Ір (на 52,3%, р<0,05), О (на 58,1%, р<0,05) та у щурів із О+Йд (на 56,2%, р<0,05).

Отримані результати демонструють зміни вмісту мінеральних елементів у групах тварин із Ір, О та О+Йд. Подальше дослідження особливостей нагромадження біоелементів у тканині печінки сприятимуть кращому розумінню біохімічних механізмів розвитку даних патологій та забезпечать можливості комплексної корекції інших метаболічних порушень.

Опубліковано
2018-12-29
Розділ
Оригінальні дослідження