РОЛЬ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ ГОСТОРМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

  • В. В. Черкасова ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, кафедра патофізіології, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: гострий панкреатит, ендогенна інтоксикація, молекули середньої маси, щурі.

Анотація

У статті представлені результати дослідження проведеного на 65 білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180-220 г, яким було змодельовано гострий панкреатит. У крові тварин через 12, 24, 48 та 72 годин визначали вміст молекул середньої маси для оцінки стану ендогенної інтоксикації.

Встановлено, що при гострому експериментальному панкреатиті спостерігається елевація рівня МСМ2 при довжині хвилі 280 нм (протеїновий компонент), також відбувається вивільненню нуклеопротеїнового компоненту (МСМ1 при довжині хвилі 254 нм), що вказує на розвиток ендогенної інтоксикації, котра найбільш виражена на 24 год досліду.

Опубліковано
2018-12-29
Розділ
Оригінальні дослідження