ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ ФАРМАКОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

  • О. М. Олещук Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, кафедра фармакології з клінічною фармакологією, м. Тернопіль
  • А. В. Чорномидз Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, кафедра фармакології з клінічною фармакологією, м. Тернопіль
  • С. Л. Маланчук Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, кафедра фармакології з клінічною фармакологією, м. Тернопіль
  • О. Я. Драпак Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, кафедра фармакології з клінічною фармакологією, м. Тернопіль
  • Я. І. Іванків Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, кафедра фармакології з клінічною фармакологією, м. Тернопіль
Ключові слова: інтерактивні методи навчання, кейс-метод, фармакологія.

Анотація

Оскільки використання у вищій школі традиційних методів навчання є малоефективним, основні методичні інновації в медичній освіті сьогодні пов'язані саме із застосуванням інтерактивних методів і технологій. Інтерактивні методи навчання, зокрема кейс-метод, використовуються не лише при викладанні клінічних дисциплін, а й теоретичних, зокрема й фармакології. У статті викладено дані аналізу літератури та власний досвід використання кейс-методу у викладанні фармакології. Нами розглянуті основні переваги інтерактивного методу навчання, методологія проведення занять з фармакології з використанням кейс-методу та особливості оцінювання студентів. У статті наведено приклади складання кейсів, особливості використання таких інтерактивних методів, як «мозковий штурм», «дерево рішень» та ін. У результаті аналізу літератури встановлено, що метод case-study впливає на професіоналізацію студентів, формує інтерес та позитивну мотивацію до навчання. При використанні цього методу навчання важливий не стільки кінцевий результат, скільки процес його знаходження, адже саме таким чином розвиваються професійні якості лікаря. Також застосування під час практичних занять з фармакології кейс-методу підвищує ефективність діяльності викладача кафедри та сприяє його професійному зростанню. При цьому викладач виконує роль експерта і консультанта, що допомагає студентові орієнтуватися у світі наукової інформації.

Опубліковано
2018-12-27
Розділ
Оригінальні дослідження