ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ МЕТОДОМ КОНКУРЕНТНИХ ГРУП

  • І. Г. Купновицька Івано-Франківський національний медичний університет, Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії, м. Івано-Франківськ
  • І. П. Фітковська Івано-Франківський національний медичний університет, Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії, м. Івано-Франківськ
  • В. І. Клименко Івано-Франківський національний медичний університет, Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії, м. Івано-Франківськ
  • Н. В. Губіна Івано-Франківський національний медичний університет, Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: конкурентні групи, комунікаційні навички, співробітництво.

Анотація

У статті відображені сучасні стандарти в галузі освіти, що передбачають підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати теоретичні знання і практичні уміння в цілісну систему, володіти новими технологіями. Для успішної реалізації особистісного потенціалу кожного студента у навчально-виховному процесі мають бути створені умови для формування таких якостей особистості, як мобільність, уміння інтегруватись у динамічне суспільство, критичність мислення, уміння генерувати нові ідеї, здатність приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність, комунікативні уміння, уміння працювати в команді, уміння моделювати навчальні та виховні ситуації тощо. Вирішенню таких завдань сприяє застосування інтерактивних технологій навчання.

Опубліковано
2018-12-27
Розділ
Оригінальні дослідження