ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ХРОНОМОДУЛЬОВАНОЇ РАДІОХІМІОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА МІСЦЕВО-ПОШИРЕНИЙ РАК ГОЛОВИ ТА ШИЇ

  • С. В. Артюх ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків
  • О. М. Сухіна ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків
  • В. П. Старенький ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків
Ключові слова: рак голови та шиї, хрономодульована терапія, антиген плоскоклітинної карциноми, хіміопроменеве лікування.

Анотація

У статті представлено результати застосування методу хрономодульованої радіохіміотерапії з 5-фторурацилом в режимі гіпофракціонування дози та способи оцінки його ефективності. Цей метод ефективно застосовується в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» при лікуванні пухлин геніталій та прямої кишки, його вперше апробовано при лікуванні місцево-поширеного плоскоклітинного раку голови і шиї. Ефективність лікування оцінювалась за допомогою критеріїв RECIST v.1.1, кривих виживаності за методом Каплан-Мейера та динаміки маркера плоскоклітинної карциноми SCCA (squamous cell carcinoma antigen). У порівнянні з самостійною променевою терапією метод показав підвищення частоти об’єктивної відповіді пухлини на лікування з 57,2% до 77% (р=0,035) та дворічної виживаності з 25,7±7,4% до 46,2±8,3% (р=0,034). Діагностична чутливість маркеру SCCA склала 53,3 %. Його динаміка корелює з об’єктивною відповіддю на лікування (r=0,68; p=0,003). Підвищення токсичності суттєво не впливало на хід лікування.

Опубліковано
2018-12-27
Розділ
Оригінальні дослідження