ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНИЗМИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПСИХОЕМОЦІЙНОМУ НАПРУЖЕННІ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ

  • О. І. Гринів Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра терапії і сімейної медици- ни післядипломної освіти, м. Івано-Фраківськ
Ключові слова: артеріальна гіпертен- зія, нейромедіатори, алекситимія, препарат магнію, мебікар.

Анотація

Стаття присвячена вивченню взаємозв’язку психоемоційних розладів з нейромедіаторними і гормональними змінами та дослідженню ефективності призначення препаратів магнію та мебікару у пацієнтів із артеріальною гіпертензією. У роботі наведені нові дані щодо особливостей формування стійкої артеріальної гіпертензії при психоемоційному дисбалансі, де запускаються стрес-реакції, що супроводжуються метаболічними змінами. Доведено застосування препаратів магнію та мебікару протягом 4 тижнів у хворих з АГ для оптимізації їхнього емоційного стану, ступеня психологічного напруження, що виражалося у зменшенні проявів депресії, алекситимії та тривожності. Також спостерігалось відновлення синергійного функціонування медіаторного забезпечення емоційно-вегетативної вісі, що виражалось унормуванням рівнів норадреналіну, серотоніну та кортизолу.

Опубліковано
2018-12-27
Розділ
Оригінальні дослідження