USAGE OF INTERACTIVE EDUCATION METHODS DURING INTERNAL MEDICINE TEACHING OF 6-YEAR STUDENTS

  • N. B. Tymochko ІФНМУ, к.м.н., доцент кафедри
Ключові слова: інтерактивні методи, внутрішня медицина.

Анотація

Мета роботи - проаналізувати використання інтерактивних методів навчання під час викладання внутрішньої медицини студентам 6 курсу медичного факультету.

Основна частина. Підготовка лікаря в сучасних умовах повинна відповідати як питанням охорони здоров'я, так і суспільства в цілому, при цьому сучасний лікар не тільки повинен бути компетентний в області своїх вузькопрофесійних завдань, але і легко орієнтуватися в питаннях діагностики і лікування, основ доказової медицини, володіти інформацією по міждисциплінарних областях. Від якості медичної освіти залежатиме якість надання медичної допомоги в Україні.

Висновок. Впровадження інтерактивні технології викладання дасть змогу у майбутньому отримати високо кваліфікованого лікаря-практика.

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження