ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР У РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Ю. М. Мороз Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, м. Полтава
  • А. В. Остапов Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, м. Полтава
Ключові слова: рекреація, рухова діяльність, рухливі ігри, здоров’я, здоровий спосіб життя.

Анотація

У статті досліджується вплив рухливих ігор на рекреаційну складову розвитку особистості. Рухлива гра є свідомою діяльністю, спрямованою на досягнення поставленої мети. Як засіб рекреації вона володіє цілим рядом якостей, серед яких найважливіше місце займає висока емоційність. Рухлива гра відноситься до таких проявів ігрової діяльності, в яких яскраво виражена роль рухів. Для рухливих ігор характерні творчі, активні рухові дії, мотивовані сюжетом. Вони спрямовуються на подолання різних труднощів на шляху до досягнення поставленої мети. Рухливі ігри, як правило, не вимагають від учасників спеціальної підготовки. Саме завдяки цій чудовій властивості рухливі ігри, особливо з елементами змагання, більше, ніж інші форми фізичного виховання, відповідають потребам організму. Під час проведення рухливих ігор формуються витримка, самовладання, правильне реагування на невдачу. Ігри з активними, енергійними, багаторазово повторюваними руховими діями сприяють вдосконаленню найважливіших систем і функцій організму.

Опубліковано
2018-12-12
Розділ
Оригінальні дослідження