ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ СТРОМИ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАКОВИХ КЛІТИН

  • І. І. Яковцова Харківська медична академія післядипломного навчання, кафедра патологічної анатомії, м. Харків
  • І. В. Івахно Харківська медична академія післядипломного навчання, кафедра патологічної анатомії, м. Харків
  • П. В. Ткаченко Харківська медична академія післядипломного навчання, кафедра патологічної анатомії, м. Харків
  • А. Є. Олійник Харківська медична академія післядипломного навчання, кафедра патологічної анатомії, м. Харків
Ключові слова: рак передміхурової залози, строма, прогноз, епітеліально-мезенхімальна трансформація.

Анотація

Серед клініко-морфологічних критеріїв прогнозування перебігу раку передміхурової залози (РПЗ) на сьогодні відсутні рекомендації міжнародними організаціями щодо використання імуногістохімічного методу. Мета роботи – удосконалити морфологічні критерії прогнозу РПЗ шляхом дослідження імуногістохімічних маркерів і значення стромального компоненту у формуванні агресивного фенотипу пухлини. Імуногістохімічне дослідження проводили на 40 випадках РПЗ з використанням моноклональних анитіл до TGF-β, Е-кадгерину, рецепторів андрогенів (РА), VEGF, віментину, CD34, CD4, CD8, CD3, CD20, CD68, гладком’язовий актин-альфа (ГМА-α). Показана роль неоангіогенезу, стромальної експресії віментину, макрофагальної інфільтрації, як можливих прогностичних маркерів РПЗ. Досліджена епітеліально-мезенхімальна трансформація (ЕМТ) ракових клітин. Встановлено, що поява епітеліальної експресії віментину й зниження Е-кадгерину характерна для РПЗ із СГ 8–10 (р<0,05 і р<0,03 відповідно). Показана залученість CD68+ клітин у процеси неоваскуляризації, ЕМТ та реалізації агресивного фенотипу РПЗ.

Опубліковано
2018-12-12
Як цитувати
1.
Яковцова І, Івахно І, Ткаченко П, Олійник А. ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ СТРОМИ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАКОВИХ КЛІТИН. Scientific and practical journal [інтернет]. 12Груд2018 [cited 18Сер2022];2(3 (7):170 -173. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/124
Розділ
Оригінальні дослідження