ПРЕДИКТОРИ ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ, МЕШКАНЦІВ ПОДІЛЛЯ

  • В. О. Ружанськ Вінницький національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини для медичного факультету №2, м. Вінниця
  • Ю. П. Пашкова Вінницький національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини для медичного факультету №2, м. Вінниця
  • В. М. Жебел Вінницький національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини для медичного факультету №2, м. Вінниця
Ключові слова: поліморфізм гена рецептору ангіотензину ІІ типу 1 (АТ1Р), галектин-3, мозковий натрійуретичний пептид, есенціальна гіпертонічна хво- роба, хронічна серцева недостатність

Анотація

У роботі вивчалось використання можливих предикторів розвитку есенціальної гіпертензії (ЕГ) та хронічної серцевої недостатності (ХСН). В якості кандидатів розглянуто показники інструментального, біохімічного та генетичного обстеження (визначення поліморфізму гена рецептору ангіотензину ІІ типу 1) у осіб без серцево-судинної патології (79 чоловік) та хворих на есенціальну гіпертонічну хворобу з гіпертрофією лівого шлуночка без ознак хронічної серцевої недостатності (n=62) чоловіків 40-60 років мешканців Подільського регіону України. Усі пацієнти перебували на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Центрального Регіону та Вінницькому обласному клінічному диспансері протирадіаційного захисту населення МОЗ України в період із грудня 2013 року по червень 2015 року. В ході дослідження, застосовуючи множинний покроковий аналіз, встановлено, що у перелік предикторів розвитку есенціальної гіпертонічної хвороби у осіб без передуючої серцево-судинної патології можна віднести носійство алелі С гена рецептору ангіотензину ІІ типу 1, індекс маси тіла > 30 кг/м2, розмір лівого передсердя > 40 мм, відносна товщина стінки лівого шлуночка > 0,42, наявність діастолічної дисфункції, індекс маси міокарда лівого шлуночка ≥ 93,57 г/м2, обтяжену спадковість, а також наявність завитка на 2 пальці лівої кисті (ЛК), рівні галектину-3 та мозкового натрійуретичного пептиду. У групу предикторів хронічної серцевої недостатності при есенціальній гіпертонічній хворобі увійшли крім вище зазначених показників наявна виражена гіпертрофія лівого шлуночка (ЛШ), ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка, паління, початок есенціальної гіпертонічної хвороби до 40 років, фракція викиду (ФВ) < 40% , 2 та 3 ступінь підвищення артеріального тиску (АТ). Значимість рівня мозкового натрійуретичного пептиду в крові як біомаркера для прогнозування розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на есенціальну гіпертонічну хворобу зменшилась, а рівня галектину-3, навпаки, зросла порівняно з вагомістю цих предикторів відносно розвитку есенціальної гіпертонічної хвороби.

Опубліковано
2018-12-12
Розділ
Оригінальні дослідження