Загальні відомості

В науково-практичному журналі «Art of Medicine» розглядаються питання теоретичних і практичних наукових розробок за спеціальностями "Стоматологія", "Медицина", "Фармація, промислова фармація", "Фізична терапія, ерготерапія", "Педіатрія", питання розвитку та удосконалення вищої медичної школи та системи охорони здоров’я. Дивитись детальніше Цілі та проблематика журналу.

Статті, що подаються до «Art of Medicine» повинні бути оригінальними, а рукописи узгоджені з усіма авторами. Попередня публікація наданих матеріалів у будь-якому виданні як повністю, так і частково не допускається, матеріали не повинні бути подані до друку в інші видання і бути передрукованими повністю, або частково без письмового дозволу видавництва. Рукопис повинен бути написаний українською або англійською мовою (з обов’язковим наданням перекладу статті українською мовою). Відповідальність за зміст статті несуть автори, а не редколегія чи видавництво. Автори поданих документів до «Art of Medicine» повинні ознайомитися з Авторськими правами та ліцензуванням.

Документи повинні бути підготовлені відповідно до етичних стандартів у видавничий справі.