Графік подання статей

в науково – практичний журнал

«Art of Medicine» на 2022 рік

№ з/п

№ журналу

Останній термін подання статті

1.

№1 (17) січень-березень 2022

15 лютого

2.

№2 (18) квітень-червень 2022

15 травня

3.

№3 (19) липень-вересень 2022

15 серпня

4.

№4 (20) жовтень-грудень 2022

15 листопада