Графік подання статей

в науково – практичний журнал

«Art of Medicine» на 2023 рік

№ з/п

№ журналу

Останній термін подання статті

1.

№1 (25) січень-березень 2023

15 лютого

2.

№2 (26) квітень-червень 2023

15 травня

3.

№3 (27) липень-вересень 2023

15 серпня

4.

№4 (28) жовтень-грудень 2023

15 листопада