Дядик, О., Ю. Бекетова, О. Мінцер, і О. Суханова. СУЧАСНІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ. Art of Medicine, Vol 2, no 3 (7), Dec. 2018, pp 39 -44, https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/96.