[1]
О. Дядик, Ю. Бекетова, О. Мінцер, і О. Суханова, СУЧАСНІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ, Scientific and practical journal, vol 2, no 3 (7), pp 39 - 44, Груд 2018.