[1]
О. Варивода, Т. Гутор, і Ю. Поспішіль, РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛОКАЛІЗАЦІЙ ПОЛІПОЗНИХ УРАЖЕНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, Scientific and practical journal, vol 2, no 3 (7), pp 18 - 21, Груд 2018.