Дядик, О., Бекетова, Ю., Мінцер, О. і Суханова, О. (2018) СУЧАСНІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ, Art of Medicine, 2(3 (7), pp 39 - 44. Available at: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/96 (Accessed: 2Жовтень2022).