Дядик, О., Ю. Бекетова, О. Мінцер, і О. Суханова. 2018. СУЧАСНІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ. Art of Medicine 2 (3 (7), 39 - 44. https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/96.