Дядик, О., Бекетова, Ю., Мінцер, О., & Суханова, О. (2018). СУЧАСНІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ. Art of Medicine, 2(3 (7), 39 - 44. Retrieved із https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/96