(1)
Дядик, О.; Бекетова, Ю.; Мінцер, О.; Суханова, О. СУЧАСНІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ. Scientific and practical journal 2018, 2, 39 - 44.