(1)
Хворостов, Є. Д.; Цівенко, О. І.; Бичков, С. О.; Гриньов, Р. М.; Захарченко, Ю. Б. ДІАГНОСТИЧНА ПРОГРАМА ТА ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА ПРИ ЖОВЧОВИТІКАННІ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ. Scientific and practical journal 2018, 2, 180 - 182.