ASSESSMENT OF THE LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS COMBINED WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

  • Т. Yu. Lazaruk Буковинський державний медичний університет
  • О. І. Fediv Буковинський державний медичний університет
Ключові слова: якість життя, опитувальник MOS SF-36, GSRS, САТ.

Анотація

Резюме. У статті розглянуті аспекти якості життя хворих з ізольованим перебігом ХП і при його поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). Контраверсійним залишається використання загальноклінічних та спеціалізованих опитувальників у дослідженні якості життя.

Мета роботи: визначення якості життя у пацієнтів з коморбідною патологією та доцільності використання загальномедичних (опитувальник SF-36) і спеціалізованих респіраторного (САТ) та гастроентерологічного (GSRS) опитувальників якості життя.

Матеріали та методи. Обстежено 85 хворих на ХП із супутнім ХОЗЛ та без нього, які знаходились на стаціонарному лікуванні. До основної групи віднесено 55 хворих на ХП із супутнім ХОЗЛ. До групи порівняння включено 30 хворих на ХП. Вік обстежених хворих коливався від 34 до 82 років, але основний відсоток (54%) – 45-59 років. Якість життя оцінювалася методом анкетування із застосуванням загальномедичних (опитувальник SF-36) і спеціалізованих респіраторних (опитувальник САТ) та гастроентерологічних (GSRS) опитувальників якості життя.

Результати. При аналізі результатів дослідження виявлено, що супутній ХОЗЛ негативно впливає на якість життя пацієнтів з ХП. Для визначення доцільності використання трьох опитувальників у хворих з коморбідною патологією проведений кореляційний аналіз між їхніми шкалами.

Висновки. Під час аналізу отриманих статистичних даних робимо висновок про взаємообтяжуючий перебіг ХП та ХОЗЛ. Одержані суміжні зв’язки між опитувальниками MOS SF-36 та САТ свідчать про їхнє взаємоперекривання, що полегшує роботу і практично дозволяє користуватись одним із них для оцінки якості життя.

Опубліковано
2021-01-05
Розділ
Оригінальні дослідження