РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ ЗУБІВ ІЗ КОМБІНОВАННИМ ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА АПІПРОДУКТІВ

  • П. І. Демидова Харківський національний медичний універсиет, кафедра терапевтичної стоматлогії
  • Є. М. Рябоконь Харківський національний медичний університет, кафедра терапевтичної стоматології https://orcid.org/0000-0003-3961-4782
Ключові слова: гіперестезія зубів, пародонтит, прополіс, діодний лазер

Анотація

Резюме. Однією з причин виникнення гіперестезії зубів є наявність у пацієнтів різних ступенів розвитку генералізованого пародонтиту. Для отримання довготривалих результатів у зниженні показників гіперестезії зубів, необхідно оптимізувати наявні методи лікування.

Метою дослідження було оцінити ефективність лікування гіперестезії зубів у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання та апіпродуктів.

104 хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу та гіперестезією зубів було розділено на 4 групи відповідно до отриманого методу лікування. Ступінь вираженості чутливості гіперестезії зубів оцінювали за шкалою Schiff. У 1 групі використовували лак на основі фториду натрію, у 2  –настойку прополісу, в 3 – низькоінтенсивне лазерне випромінювання з довжиною хвилі 810 нм, у 4 групі лікування проводилося за допомогою комбінованого використання настойки прополісу та низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 810 нм. Отримані значення показників за шкалою Schiff оцінювали до лікування, одразу після лікування, через тиждень, 1 місяць, 3 місяці, пів року та рік після лікування. Статистичну достовірність результатів оцінювали у IBM SPSS Statistics, V. 25.0 (Armonk, NY: IBM Corp.).

Лікування було ефективним одразу після його отримання в кожній з груп, про що свідчить значне зниження середніх значень показників за шкалою Schiff; через рік найнижчі значення були отримані у четвертій групі. Результати порівняння між групами є статично значущими (р <0,05).

Аналіз отриманих результатів показників оцінки ефективності запропонованого методу лікування гіперестезії зубів свідчить про високу клінічну стійкість та довготривалість отриманого ефекту.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження