ГІСТОМЕТРИЧНА ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕРВОВО-М’ЯЗОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ М’ЯЗІВ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЖИВОТА ПРИ ПОСТОПЕРАЦІЙНІЙ ВЕНТРАЛЬНІЙ ГРИЖІ

  • T. П. Василик КНП МКЛ№1 ІФМР
Ключові слова: грижа, нервово-м’язове закінчення, синапс, м’язові волокна.

Анотація

Резюме. Актуальність. Відомо, що при вентральних грижах різко знижується функція м’язів передньої стінки живота внаслідок гіпотрофії м’язових волокон. При цьому питання про перебудову периферійного нервового апарату (нервово-м’язових закінчень та аксо-м’язових синапсів) за таких умов залишається маловивченим.

Мета роботи полягала у вивченні динаміки гісто-ультраструктурних змін аксо-м’язових синапсів прямого м’язу живота при післяопераційній вентральній грижі.

Матеріали і методи дослідження. У 10 щурів лінії Вістар моделювали вентральну грижу і виводили з експерименту через 30, 60 і 90 діб для дослідження периферійного нервового апарату прямого м’язу живота гістологічними та електронно-мікроскопічним методами. Контрольну групу (КГ) склали 10 інтактних безпородних щурів-самців віком 120 діб.

Результати. Результати, отримані нами, показують, що при паховій грижі до наявних деструктивних змін претермінальних волокон і аксонних терміналей приєднується недостатність передачі імпульсів, яка обумовлена глибокими дегенеративними змінами в постсинаптичних мембранах, які посилюють вплив інших несприятливих факторів на розвиток поперечносмугастого м’язу.

Висновки. В ранні терміни після моделювання вентральної грижі в ділянці післяопераційного шва спостерігаються дистрофічно-деструктивні зміни нервово-м’язових закінчень, які в пізні терміни поєднуються з процесами вторинної реінервації м’язових волокон. Посилений спраутинг аксонів супроводжується збільшенням величини рухових одиниць, що на фоні малорозвинених аксо-м’язових синапсів веде до зниження силових здібностей м’язів передньої стінки живота. Це може бути морфологічним субстратом і причиною виникнення післяопераційних вентральних гриж.

 

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження