КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОГО ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ РОБІТНИКІВ, ЯКІ ПІДДАЮТЬСЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

  • І. В. Марковська ХНМУ, асистент кафедри стоматології
  • І. І. Соколова
Ключові слова: електромагнітне випромінювання, профілактика, пародонт, порожнина рота.

Анотація

Резюме. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, а також поява різних електромагнітних випромінювань змушує організм людини перебувати в певному навколишньому середовищі, яке, на жаль, чинить негативний вплив на стан його систем і органів.

В останні роки стоматологи відзначають різні прояви негативного впливу електромагнітних полів на органи і тканини порожнини рота, які характеризується порушенням мінерального обміну в твердих тканинах зубів, гіперестезією, появою вогнищ демінералізації, змінами з боку слизової оболонки рота, гіпосалівацією.

Вищенаведені дані свідчать про гостру необхідність ретельної всебічної оцінки можливих біологічних ефектів електромагнітного випромінювання, а також профілактики ймовірних негативних впливів на здоров'я людини.

Мета: удосконалення методiв профілактики захворювань тканин порожнини рота в осіб, які зазнають впливу електромагнітного випромінювання.

Матеріали і методи. В ході дослідження було обстежено 65 робітників безпосередньо зайнятих на виробництві в пресово-зварювальному цеху Харківського тракторного заводу, які піддавалися впливу низькочастотного електромагнітного випромінювання. 

Контрольну групу склали 46 практично здорових людей науково-технічних робітників, які не мали прямого впливу електромагнітного випромінювання.

Результати. Особам основної групи, після проведення базового комплексного лікування був запропонований розроблений профілактичний комплекс для використання в домашніх умовах. 

Під час проведення комплексної терапії у пацієнтів зникали кровоточивість, болючість та неприємні відчуття у яснах. Проба Шиллера-Писарєва ставала слабо-позитивною у межах окремих ясенних сосочків, а до кінця профілактичного курсу не давала забарвлення.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження