ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА СТРЕСУ НА СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ГІПОТИРЕОЗІ

  • Н. Г. Побігун ІФНМУ
Ключові слова: хронічний стрес, фізичне навантаження, гіпотиреоз, тиреоїдні гормони, морфологія щитоподібної залози

Анотація

Резюме. Мета: вивчення впливу хронічного емоційно-больового стресу (ХС) та помірного фізичного навантаження (ПФН) на зміни морфофункціонального стану щитоподібної залози (ЩЗ) при гіпотиреозі (Г).

Матеріали та методи. Дослідження провели на 48-ми статевозрілих щурах-самцях, які були розділені на чотири групи: 1-ша – інтактні тварини; 2-га – тварини з Г; 3-тя – тварини, які піддавались дії ХС та ПФН; 4-та – тварини з Г за умов ХС та ПФН. Г моделювали додаванням до питної води мерказолілу протягом 15 днів. ХС моделювали по 1 год протягом 30 днів. ПФН моделювали бігом у тредбані упродовж 30 днів. У плазмі крові визначали вміст тиреотропного гормону (ТТГ), трийодтироніну (вТ3), тироксину (вТ4) та розраховували показник тиреоїдного індексу (ТІ). Морфологічний стан ЩЗ вивчали за допомогою мікроскопії. Статистичний аналіз отриманих результатів здійснювали з використанням t-критерію Стьюдента. Відмінності вважали статистично вірогідними при р<0,05.

Результати дослідження. Поєднаний вплив ХС і ПФН не призвів до вірогідних змін вмісту ТТГ та йодовмісних гормонів ЩЗ відносно результатів інтактних тварин. Дані мікроскопічного дослідження ЩЗ підтверджують біохімічні зміни і свідчать про відсутність негативної дії ХС на показники тиреоїдного профілю при ПФН. Проте імуноферментний аналіз плазми крові та мікроскопічне дослідження ЩЗ тварин з дефіцитом тиреоїдних гормонів за умов ХС та ПФН виявили значне погіршення показників гіпофізарно-тиреоїдного статусу відносно даних гіпотиреоїдних щурів.

Висновки. ПФН здійснює позитивний вплив на структурно-функціональний стан ЩЗ при дії ХС, але такий ефект відсутній за умов гіпотиреозу.

Опубліковано
2020-01-05
Як цитувати
1.
Побігун НГ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА СТРЕСУ НА СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ГІПОТИРЕОЗІ. Scientific and practical journal [інтернет]. 05, Січень 2020 [цит. за 28, Травень 2023];3(№ 4 (12):97 - 101. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/402
Розділ
Оригінальні дослідження