ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОКАРБОНАТНОЇ НАТРІЄВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ ПРИ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНАХ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА РІЗНИМ РІВНЕМ РИЗИКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

  • Т. В. Чайковська ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»
  • М. О. Гайсак ДУ "Науково-практичний медичний центр "Реабілітація" МОЗ України"
  • Л. В. Дичка ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»
  • О. Б. Ляхова ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»
  • В. Г. Малиновська ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»
  • Н. А. Яковенко ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»
  • О. П. Голубка ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»
  • Л. М. Гіттер ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»
Ключові слова: панкреатична гіпосекреція, хронічна гастроентерологічна патологія, профілактика цукрового діабету, мінеральні води.

Анотація

Резюме. Метою роботи було оцінити ефективність застосування гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води при дисфункціональних станах підшлункової залози у хворих з хронічною гастроентерологічною патологією та різним рівнем ризику цукрового діабету. Обстежено 46 пацієнтів з поєднаною хронічною патологією органів травлення поза періодом загострення з різним рівнем ризику розвитку цукрового діабету під впливом курсу диференційованого питного застосування фасованої МВ Лужанська.

Встановлено, що курсове застосування гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води є ефективним і доцільним способом корекції функціональної панкреатичної дисфункції, а також супутніх метаболічних порушень у хворих з коморбідною гастроентерологічною патологією, і зокрема з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету. Виявлено зменшення частоти гіпосекреторних станів підшлункової залози і ступеня їх вираженості, особливо в постпрандіальний період, підвищення на 22,4 % секреторної реакції підшлункової залози на фізіологічний харчовий подразник, зниження на 37,0-55,0 % рівня сечової екскреції титрованих кислот і на 27,0-43,0 % - амонію у хворих як з підвищеним, так і з низьким ризиком розвитку цукрового діабету. У хворих з низьким ризиком розвитку цукрового діабету в динаміці лікування виявлено збільшення на 10 % показників рН сечі. Тенденція до зниження підвищених показників глюкози крові спостерігалась у хворих з підвищеним рівнем ризику цукрового діабету. Одержані результати зумовлюють доцільність застосування природних гідрокарбонатних натрієвих МВ в профілактиці розвитку порушень вуглеводного обміну та цукрового діабету у хворих з коморбідною гастроентерологічною патологією.

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження