Шеф-редактор:

РОЖКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, ректор університету, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор кафедри стоматології післядипломної освіти: Scopus ID; Researcher IDORCID.

Головний редактор:

ЧУРПІЙ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання, професор кафедри хірургії, д.мед.н., професор: Scopus ID; Researcher ID; ORCID; 

Email: ch.igor.if@gmail.com; Phone: +38-050-967-18-40.

Науковий редактор:

ВАКАЛЮК ІГОР ПЕТРОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства: Scopus ID; Researcher ID; ORCID.

Редакційна колегія:

ЕРСТЕНЮК ГАННА МИХАЙЛІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, перша проректорка університету, д.біол.н., професорка кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О.Бабенка: Scopus ID; Researcher ID; ORCID.

ГЕНИК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувачка кафедри акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового, д. мед. н., професорка (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDORCID.

ОЖОГАН ЗІНОВІЙ РОМАНОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри ортопедичної стоматології, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Researcher ID; ORCID.

ВАСИЛЮК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри хірургії №1, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Researcher ID; ORCID.

ФЕДОРОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, професор кафедри терапії і сімейної медицини ПО, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDResearcher ID; ORCID.

КРИЖАНІВСЬКА АННА ЄВСТАХІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувачка кафедри онкології, д.мед.н., професорка (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDORCID.

АНДРІЙЧУК ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА
Волинський національний університет ім. Лесі Українки, д.н. з фіз. виховання та спорту, завідувачка кафедри фізичної терапії та ерготерапії, професорка (м. Луцьк, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

Редакційна рада:

АЛЕКСАНДРУК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри дерматології та венерології, к.мед.н., доцент (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

АНТОНІВ РОСТИСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри урології, к.мед.н., доцент, (м. Івано-Франківськ, Україна).

БАКАЛЮК ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
Тернопільський національний медичний університет І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор кафедри медичної реабілітації, д.мед.н., професор (м. Тернопіль, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

БОБРИКОВИЧ ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти ННІ ПО, к.мед.н., доцент, (м. Івано-Франківськ, Україна):  ORCID.

БОРИСЕНКО ВАДИМ БОРИСОВИЧ
Харківська медична академія післядипломної освіти, професор кафедри ендоскопії та хірургії, д.мед.н., доцент (м. Харків, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

БОЛДІЖАР ПАТРИЦІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Ужгородський національний університет, завідувачка кафедри хірургічних хвороб, д.мед.н., професорка (м. Ужгород, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

ВІТОВСЬКИЙ РОСТИСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин, д.мед.н., професор, (м. Київ, Україна).

ГОДЛЕВСЬКА НАТАЛІЯ АРКАДІЇВНА
Вінницький національний медичний університет імені І.М. Пирогова, доцент кафедри акушерства та гінекології №1, к.мед.н., доцент, (м. Вінниця, Україна).

 

ГОЛОД НАТАЛІЯ РОМАНІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання, к.фіз.вих.іс, доцент (м. Івано-Франківськ, Україна): Researcher ID;ORCID.

ГОЛОТЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, професор кафедри онкології, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): ORCID.

ГРИЦИК АНДРІЙ РОМАНОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії, д.фарм.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus ID; Researcher ID; ORCID.

ГУДЗЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, доктор фармацевтичних наук, професор, ад'юнкт кафедри фармації і екологічної хімії Опольського університету (Польща) (м. Львів, Україна): Scopus IDORCID.

ДІДУШКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, професор кафедри ендокринології, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus ID.

 

ЖУРАКІВСЬКА ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, професор кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

КІНДРАТІВ ЕЛЬВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувачка кафедри патологічної анатомії, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): ORCID.

КОВАЛИШИН ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри травматології та ортопедії, к.мед.н., доцент, (м. Івано-Франківськ, Україна).

КОЗАНЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувачка кафедри судової медицини та медичного права, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Researcher IDORCID.

КОЧЕРГА ЗОРЯНА РОСТИСЛАВІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет,  завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії, д.мед.н., професор, (м. Івано-Франківськ, Україна): ORCID.

КОШОВИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Національний фармацевтичний університет, професор кафедри фармакогнозії, д.фарм.н., професор (м. Харків, Україна): Scopus ID; Researcher ID; ORCID.

КУЗЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЙОСИПІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри українознавства та філософії, к.пед.н., доцент (м. Івано-Франківськ, Україна): ORCID.

КУПНОВИЦЬКА-САБАДОШ МАРТА ЮРІЇВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри неврології та нейрохірургії, к.мед.н., доцент (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus ID.

КУЦИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDResearcher ID; ORCID.

МАКСИМЮК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Буковинський національний медичний університет, професор кафедри хірургії №1, д.мед.н., професор (м. Чернівці, Україна): Researcher IDORCID.

МАХЛИНЕЦЬ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри терапевтичної стоматології, к.мед.н., доцент (м. Івано-Франківськ, Україна): Researcher IDORCID.

МЕЛЬНИК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри хірургії стоматологічного факультету, к.мед.н., доцент (м. Івано-Франківськ, Україна): ORCID.

МЕЛЬНИЧУК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувачка кафедри дитячої стоматології, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

НЕСТЕРАК РОКСОЛАНА ВІКТОРІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувачка кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, д. мед. н., доцент (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDORCID.

НЕСТЕРЧУК НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Національний університет водного господарства та природокористування, завідувачка кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації, д.н. з фіз. виховання та спорту, професорка (м. Рівне, Україна): ScopusIDResearcherIDORCID.

ОЛЕКСЮК ЛІЛІЯ ІГОРІВНА
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії, к.фіз.вих.іс., доцент (м. Івано-Франківськ, Україна): ORCID.

ОСТАФІЙЧУК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового, к.мед.н., доцент (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

ПЮРИК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри хірургічної стоматології, д.мед.н., професор, (м. Івано-Франківськ, Україна).

САВОЛЮК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії, д.мед.н, професор (м. Київ, Україна): Scopus ID.

САБАДОШ РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 
Івано-Франківський національний медичний університет, професор кафедри хірургії стоматологічного факультету, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

СЕНЧІЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка, к.мед.н., доцент (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus ID; Researcher ID; ORCID.

СЕРЕДЮК НЕСТОР МИКОЛАЙОВИ
Івано-Франківський національний медичний університет,  в.о. завідувача кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, д.мед.н., професор (м. Івано-Франківськ, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

ТРУТЯК РОМАН ІГОРОВИЧ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, в.о. доцента кафедри хірургії №2, к.мед.н. (м. Львів, Україна): Scopus IDResearcher IDORCID.

ШИПІЦИНА ОЛЕКСАНДРА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Вінницький національний медичний університет імені І.М. Пирогова, доцент кафедри анатомії людини, к.мед.н., доцент, (м. Вінниця, Україна).

ЯКУБОВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, нутрішньої медицини №2 та медсестринства, к. мед. н., доцент, (м. Івано-Франківськ, Україна).

ХРИЩАНОВИЧ ВОЛОДИМИР ЯНОВИЧ
Білоруський державний медичний університет, проектор з наукової роботи, професор кафедри хірургічних хвороб №2, д.мед.н., професор (м. Мінськ, Білорусія): Scopus IDORCID

KATARZHYNA WALICKA-CUPRYŚ
Жешувський університет, Інститут наук про здоров'я, медичний коледж, завідувач лабораторії терапії дефектів постави кафедри фізіотерапії та завідувач лабораторії інноваційних антропометричних методів Природничого та медичного центру інноваційних досліджень, професор, доктор габілітований (м. Жешув, Польща): Scopus ID; ORCID.

 

MARIA TERESA MINGO-GOMEZ
Університет Вальядоліда, кафедра хірургії, офтальмології, отоларингології та фізіотерапії, доктор філософії у галузі фізіотерапії (м. Вальядолід, Іспанія): ORCID.

MARINO MARCO VITO
Університет Палермо, кафедра загальної хірургії,  доктор філософії (м. Палермо, Італія): ORCID.

MELNITCHOUK NELYA
Гарвардська медична школа, кафедра хірургії,  доктор медицини (м. Бостон, США): ORCID.

LEROY JOEL
Голова та засновник Ханойського центру високих технологій та травлення,
професор лікарні Св. Пола в Ханої, заслужений професор Ханойського медичного університету, доктор медицини (м. Ханой, Вєтнам).

TOMASZ KULPOK-BAGINSKI 
Координатор відділу невідкладної допомоги Загвемйовського Центру раку (м. Рибник, Польща): ORCID.

SANDRA JIMENEZ DEL BARRIO
Університет Вальядоліда, кафедра хірургії, офтальмології, отоларингології та фізіотерапії, доктор філософії у галузі фізіотерапії (м. Вальядолід, Іспанія).

VILIAM DONIC
Університет Павла Йозефа Сафаріка в Кошицях, медичний факультет, кафедра медичної фізіології, доктор філософії (м. Кошиці, Словакія): ORCID.

Редакційний штат журналу:

Відповідальний секретар: 

ЯНІВ ОЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, викладачка кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання: Researcher ID; ORCID.

Секретар інформаційної служби:

КОСТАЩУК ТЕТЯНА ЗІНОВІЇВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, асистент кафедри організації та економіки фармації і технології ліків: ORCID.

Коректори з української та іноземних мов:

ПАРИЛЯК ЛЮБОВ ЯРЕМІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри мовознавства, к.філол.н., доцент: ORCID.

РИБЧИНСЬКА РОКСОЛАНА СТЕПАНІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, викладач кафедри мовознавства: ORCID.

ШПІЛЬЧАК ЛЮБОВ ЯРЕМІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, в.о. доцента кафедри мовознавства, к.пед.н.: ORCID.

ТИХОНЮК ХРИСТИНА ЯРОСЛАВІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, викладач кафедри мовознавства: ORCID.

ЖМЕНДАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням німецької мови, вчитель.

Комп'ютерна верстка та дизайн:

ПАЧКІВ МАР'ЯНА АНТОНІЇВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики, к.тех.н., доцент: Scopus ID; Researcher ID; ORCID.

ДЕНІНА РУСЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет, доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, к. мед. н., доцент: Researcher IDORCID.

Художній редактор:

ЧУРПІЙ ІРИНА ІГОРІВНА
Івано-Франківський національний медичний університет: ORCID.