Міністерство здоров'я України
Івано-Франківський національний медичний університет

«Art of Medicine»

Науково-практичний журнал у галузі:

Категорія - Б.

Журнал, включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук за спеціальностями: 221 - стоматологія, 222 - медицина, 227 - фізична терапія, ерготерапія, 228 - педіатрія (Наказ МОН України) № 1301 від 15.10.2019 року), 226 - фармація, промислова фармація.

 

Засновник та видавець:   Івано-Франківський національний медичний університет

Рік заснування: 2017                                          Періодичність: 4 раз на рік

ISSN
: 2521-1455;      eISSN: 2523-4250


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22689-12589Р від 24.03.2017 р.

Вид видання: журнал.       Статус видання: розповсюджується в Україні та закордоном.                  

Мови видання: українська, англійська, німецька, французька, польська.   

Реєстрація в ДАК МОН України: фахове наукове видання України у галузі медичних наук, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 року). 

Вид видання за цільовим призначенням: наукове. 

Журнал внесений до міжнародних наукометричних баз: Crossref, "Scientific Periodicals of Ukraine" the Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar, Academic Resource Index – ResearchBib, Directory of open access scholarly resources (ROAD)

Цілковите або часткове розмноження в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається лише з письмового дозволу редакції.

Шеф-редактор: Рожко М.М. (д. мед. н., професор)

Головний редактор: Чурпій І.К. (д. мед. н., професор)

Науковий редактор: Вакалюк І.П. (д. мед. н., професор)

Секретар інформаційної служби: Костащук Т.З.

Відповідальний секретар: Янів О.В. 

Редакційна колегія: Федоров С.В., Ожоган З.Р., Дудик В.М., Андрійчук О.Я., Кошовий О.М., Ерстенюк Г.М.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Матеріали статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє усім іншим розповсюджувати дану роботу з визнанням авторства і першої публікації в журналі "Art of Medicine".

Відкритий доступ: журнал "Art of Medicine" дотримується політики відкритого доступуУсі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакція журналу забезпечує високі етичні та професійні стандарти, засновані на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика.

Адреса редакції: Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

Телефон: (0342) 53-32-95, 0968146022, 0509671840
E-mail:
artmedifdmu@gmail.com , artofmedicine@ifnmu.edu.ua

Сайту видання (URL): art-of-medicine.ifnmu.edu.ua

Поточний номер

№ 1(25) січень - березень 2023 р.
Опубліковано: 2023-04-13

Весь випуск

Зміст

Оригінальні дослідження

Випадки з практики

Переглянути всі випуски