Міністерство здоров'я України
Івано-Франківський національний медичний університет

«Art of Medicine»

Науково-практичний журнал у галузі:

Категорія - Б.

Журнал включив до  переліку наукових фахових видань України,  в яких можуть публікуються результати  дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук за спеціальностями: 221 - стоматологія,  222 - медицина, 227 - фізична терапія,  ерготерапія, 228 - педіатрія  (Наказ МОН України) № 1301  від 15.10.2019 року).

 

Засновник та видавець:   Івано-Франківський національний медичний університет

Рік заснування: 2017                                          Періодичність: 4 раз на рік

ISSN
: 2521-1455;      eISSN: 2523-4250


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22689-12589Р від 24.03.2017 р.

Вид видання: журнал.       Статус видання: розповсюджується в Україні та закордоном.                  

Мови видання: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.   

Реєстрація в ДАК МОН України: фахове наукове видання України у галузі медичних наук, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 року). 

Вид видання за цільовим призначенням: наукове. 

Журнал внесений до міжнародних наукометричних баз: Crossref, "Scientific Periodicals of Ukraine" the Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar, Academic Resource Index – ResearchBib, Scientific Indexing Services (SIS), Directory of open access scholarly resources (ROAD)

Цілковите або часткове розмноження в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається лише з письмового дозволу редакції.

Голова редакційної ради: Рожко М.М. (д. мед. н., професор)

Головний редактор: Чурпій І.К. (д. мед. н., професор)

Науковий редактор: Вакалюк І.П. (д. мед. н., професор)

Секретар інформаційної служби: Костащук Т.З.

Відповідальний секретар: Янів О.В. 

Редакційна колегія: Ерстенюк Г.М., Андрійчук О.Я., Ожоган З.Р., Геник Н.І., Василюк С.М., Крижанівська А.Є., Федоров С.В. 

Редакційна рада:  Александрук О.Д. (Івано-Франківськ), Антонів Р.Р. (Івано-Франківськ), Борисенко В.Б. (Харків), Болдіжар П.О. (Ужгород), Вірстюк Н.Г. (Івано-Франківськ), Вітовський Р.М. (Київ), Войчишин Л.Г. (Івано-Франківськ), Годлевська Н.А. (Вінниця), Голод Н.Р. (Івано-Франківськ), Голотюк В.В. (Івано-Франківськ), Гудзь Н.І. (Львів), Дідушко О.М. (Івано-Франківськ), Жураківська О.Я. (Івано-Франківськ), Кіндратів Е.О. (Івано-Франківськ), Ковалишин Т.М. (Івано-Франківськ), Козань Н.М. (Івано-Франківськ), Кочерга З.Р. (Івано-Франківськ), Купновицька-Сабадош М.Ю. (Івано-Франківськ), Куцик Р.В. (Івано-Франківськ), Максимʾюк В.В. (Чернівці), Махлинець Н.П. (Івано-Франківськ), Мельник І.В. (Івано-Франківськ), Мельничук Г.М. (Івано-Франківськ), Нестерак Р.В. (Івано-Франківськ), Нестерчук Н.Є. (Рівне), Пюрик В.П. (Івано-Франківськ), Остафійчук С.О. (Івано-Франківськ), Саволюк С.І. (Київ), Сабадош Р.В. (Івано-Франківськ), Середюк Н.М. (Івано-Франківськ), Трутяк Р.І. (Львів), Федоровська М.І. (Івано-Франківськ), Шипіцина О.В.(Вінниця), Якубовська І.О. (Івано-Франківськ), Хрищанович В.Я. (Мінськ), Edgaras Stankevich (Литва), Viliam Donik (Словакія), Tomasz Kulpok-Bagiński (Польща), Maria Teresa Mingo-Gomez (Іспанія), Sandra Jimenez Del Barrio (Іспанія) 

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Матеріали статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє усім іншим розповсюджувати дану роботу з визнанням авторства і першої публікації в журналі "Art of Medicine".

Відкритий доступ: журнал "Art of Medicine" дотримується політики відкритого доступуУсі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакція журналу забезпечує високі етичні та професійні стандарти, засновані на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика.

Адреса редакції: Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

Телефон: (0342) 53-32-95, 0968146022, 0509671840
E-mail:
artmedifdmu@gmail.com , artofmedicine@ifnmu.edu.ua

Сайту видання (URL): art-of-medicine.ifnmu.edu.ua

Поточний номер

№ 3 (19) липень - вересень 2021

Засновано: 2017 рік

Видавець: Івано-Франківський національний медичний університет

Проблематика: 221 - стоматологія,  222 - медицина, 227 - фізична терапія, ерготерапія, 228 - педіатрія

Опубліковано: 2021-10-11

Весь випуск

Оригінальні дослідження

Медична освіта

Огляд літератури

Випадки з практики

Переглянути всі випуски