Міністерство охорони здоров’я України
Івано-Франківський національний медичний університет

“Art of Medicine”

Науково-практичний журнал в галузі:

Медичні науки: акушерство та гінекологія, хірургія, урологія, онкологія, педіатрія, внутрішні хвороби, кардіологія, ревматологія, ендокринологія, нервові хвороби, психіатрія, наркологія, офтальмологія, оториноларингологія, шкірні та венеричні хвороби, травматологія та ортопедія, стоматологія, пульмонологія, інфекційні хвороби, мікробіологія, клінічна фармакологія, медична біохімія, соціальна медицина та охорона здоров'я, гістологія, цитологія, ембріологія, нормальна анатомія та фізіологія, патологічна анатомія та фізіологія, імунологія та алергологія, лікувальна фізкультура, та інші;

Медична освіта та реабілітація

Засновник та видавець: «Івано-Франківський національний медичний університет»

Рік заснування: 2017                                          Періодичність: 4 раз на рік

ISSN
: 2521-1455;      eISSN: 2523-4250


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22689-12589Р від 24.03.2017 р.

Вид видання: журнал.       Статус видання: розповсюджується в Україні та закордоном.                  

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.   

Реєстрація в ДАК МОН України: фахове наукове видання України у галузі медичних наук, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 року). 

Вид видання за цільовим призначенням: наукове. 

Голова редакційної ради: Рожко М.М. (д. мед. н., проф.)

Головний редактор: Чурпій І.К. (д. мед. н., проф.)

Науковий редактор: Вакалюк І.П. (д. мед. н., проф.)

Секретар інформаційної служби: Костащук Т.З.

Технічний редактор: Янів О.В. 

Редакційна колегія: Ерстенюк Г.М., Андрійчук О.Я., Ожоган З.Р., Геник Н.І., Василюк С.М., Крижанівська А.Є., Федоров С.В. 

Редакційна рада: Александрук О.Д.(Івано-Франківськ), Борисенко В.Б. (Харків), Болдіжар П.О. (Ужгород), Вірстюк Н.Г. (Івано-Франківськ), Вітовський Р.М.(Київ), Войчишин Л.І. (Івано-Франківськ), Голод Н.Р. (Івано-Франківськ), Голотюк В.В. (Івано-Франківськ), Максимюк В.В. (Чернівці), Мельник І.В. (Івано-Франківськ), Нестерчук Н.Є. (Рівне), Остафійчук С.О. (Івано-Франківськ), Саволюк С.І. (Київ), Сабадош Р.В. (Івано-Франківськ), Середюк Н.М. (Івано-Франківськ), Трутяк Р.І.(Львів), Хрищанович В.Я. (Мінськ), Edgaras Stankevich (Литва), Viliam Donic (Словакія), Тeresa Mingo (Іспанія), Tomasz Kulpok-Baginski (Польща), Sandra Jimenz Barrio (Іспанія).

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Матеріали статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє усім іншим розповсюджувати дану роботу з визнанням авторства і першої публікації в журналі "Art of Medicine".

Відкритий доступ: журнал "Art of Medicine" дотримується політики відкритого доступуУсі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакція журналу забезпечує високі етичні та професійні стандарти, засновані на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика.

Адреса редакції: Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

Телефон: (0342) 53-32-95, 0968146022,  0509671840
E-mail:
artmedifdmu@gmail.com, artofmedicine@ifnmu.edu.ua

Сайту видання (URL): art-of-medicine.ifnmu.edu.ua

Поточний номер

№ 4 (12) жовтень - грудень 2019

Засновано: 2017 рік

Видавець: Івано-Франківський національний медичний університет

Проблематика: розглядаються питання теоретичних і практичних наукових розробок в області медицини з урахуванням діагностики, етіопатогенезу, лікування та реабілітації хворих, питань розвитку та удосконалення вищої медичної школи.

Опубліковано: 2020-01-06

Статті

Переглянути всі випуски