HEADER
UA EN
LINE

"Art of Medicine"


ISSN 2521-1455 (Print)

ISSN 2523-4250 (Online)

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

“Art of Medicine”

Науково-практичний журнал в галузі:

  1. Медицина;
  2. Фармація;
  3. Медична освіта;
  4. Реабілітація;
  5. Фізичне виховання.

Засновник та видавець Івано-Франківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 22689-12589Р від 24.03.2017 р.

Заснований у березні 2017 році. Виходить чотири рази на рік.

Рекомендовано Вченою радою Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України Протокол № 6 від 30.05.2017 р.

Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №1714 від 28.12.2017 року).

Журнал внесений до наукометричних баз "Scientific Periodicals of Ukraine" the Vernadsky National Library of Ukraine, Google Scholar, Academic Resource Index – ResearchBib, Scientific Indexing Services (SIS), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Directory of open access scholarly resources (ROAD)

Матеріали публікуються українською, російською, англійською, німецькою, французькою, польською мовами. Розповсюджується в Україні та закордоном.

Цілковите або часткове розмноження в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається лише з письмового дозволу редакції.

Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець.
АРХІВ ЖУРНАЛУРЕДАКЦІЙНА РАДАРОЖКО Микола Михайлович

Ректор ІФНМУ, д. мед. н., професор.

Шеф-редактор

ЕРСТЕНЮК Ганна Михайлівна

Перший проректор ІФНМУ,

д. біол. н., професор.

ЧУРПІЙ Ігор Костянтинович

Професор кафедри хірургії, д. мед. н., професор.

Головний редактор

ВАКАЛЮК Ігор Петрович

Проректор з наукової роботи ІФНМУ, д. мед. н., професор.

Науковий редактор

ГЕНИК Наталія Іванівна

Завідувач кафедри акушерства та гінекології імені професора І.Д. Ланового,

д. мед. н., професор.

ОЖОГАН Зіновій Романович

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології,

д. мед. н., професор.

ВАСИЛЮК Сергій Михайлович

Завідувач кафедри хірургії №1 ІФНМУ,

д. мед. н., професор.

ФЕДОРОВ Сергій Валерійович

Професор кафедри терапії і сімейної медицини ПО,

д. мед. н., професор.

КРИЖАНІВСЬКА Анна Євстахіївна

Завідувач кафедри онкології ІФНМУ,

д. мед. н., професор.

КОСТАЩУК Тетяна Зіновіївна

Асистент кафедри організації та економіки фармації і технології ліків.

Відповідальний секретар
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса редакції:

Україна, 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2, Івано-Франківський національний медичний університет

Телефон:

(0342) 53-32-95, 53-79-84, +(380) 50 538-60-32, +(380) 50 967-18-40

Факс:

(03422) 2-42-95

E-mail:

artofmedicine@ifnmu.edu.ua

artmedifdmu@gmail.com